Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o.
30-393 Kraków, ul. dr J. Babińskiego 29/24/2A

Sekretariat
telefon: 12 4262186, fax: 12 4262185
e-mail: biuro@mpp.krakow.pl

NIP: 6751333892
REGON: 120117835

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie KRS nr 0000242954

Kapitał Zakładowy 5.400.314,-zł

 

                          

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

© Małopolskie Parki Przemysłowe